payday

Статистика

На даний момент 30 гостей на сайті
Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)
ФІнляндія Друк
Четвер, 25 червня 2009, 13:56
Законодавство у сферi працевлаштування у Фiнляндiї

У Фiнляндiї працевлаштування iноземцiв регулюється положеннями закону "Про iноземцiв" 22.02.91/378.

Iноземець, який збирається розпочати сплачувану роботу в Фiнляндiї, повинен мати дозвiл на роботу. За дозволом на роботу слiд звертатися до прибуття до країни. Дозволи на роботу видаються щонайменше на один рiк, якщо немає пiдстав для їх видачi на коротший термiн.

Отримання дозволу на роботу вiдноситься до компетенцiї Мiнiстерства працi. Процедура отримання дозволу на роботу передбачає погодження з вiдомствами у справах iноземцiв, податковим вiдомством, органами мiсцевої влади та правоохоронними органами.

Iноземець, який отримав дозвiл на проживання та роботу у Фiнляндiї, отримує персональний номер i його данi автоматично вносяться до бази даних реєстру населення Фiнляндiї. До реєстру населення мають доступ всi державнi установи та органiзацiї, якi мають безпосереднє вiдношення до перебування та роботи iноземця у країнi: МВС, мiнiстерство працi, вiдомство у справах iноземцiв, податкове вiдомство, та iншi.

Всi iноземцi, якi отримали дозвiл на проживання та роботу у країнi, пiдлягають обов'язковому соцiальному страхуванню як i мають тi ж самi права, що i громадяни Фiнляндiї. Фiнляндiя вiдноситься до країн з досить високим рiвне соцiально-правового захисту зазначеної категорiї осiб.

Довiдково: Вищезгаданi основнi положення закону не розповсюджуються на окремi категорiї iноземцiв, зокрема, на громадян країн ЄС i ЄЕП. 
Усі права застережено Карітас УГКЦ © 2009 м. Івано-Франківськ
Технічна підтримка: © Компанія ІТ-Експерт