record bgЦентр соціально – психологічної допомоги для дітей та молоді

На сьогодні, в зв’язку з загостренням проблем у всіх сферах суспільного життяУкраїни, знижується рівень матеріальної забезпеченості у сім’ях пересічних українців, що гостро, в першу чергу, відбивається на дітях. Розуміючи важкий стан своїх батьків, вони не ставлять вимог про організацію свого дозвілля, а йдуть на вулицю, яка за своїми законамивиховує їх.

Мета діяльності Центру соціально – психологічної допомоги для дітей та молоді -допомога дітям із соціально – незахищених категорій ( діти сироти, напівсироти, діти – інваліди). Розуміючи потреби цільової групи робота Центру налагодження за трьоманапрямами:

 • сприяння соціальній та писхолігічній реабілітації дітей з кризових, малозабезпечених родин;
 • організація дозвілля та соціальної реабілітації для неповносправної молоді;
 • соціальна робота з дітьми трудових мігрантів, які опинились в складиних життєвих обставинах

 

Попередження дитячої безпритульності та бездоглядності

Най незахищеною категорією у будь-якій країні є діти, члени сімей яких потребують допомоги від суспільствау вирішенні своїх проблем. Зазвичай ці сім’ї ми називаємо кризовими. Діти з таких сімей, як правило, перебувають ускладному матеріальному, психологічному та емоційному стані. Не бажаючи примиритись з реальністю, в більшості випадків діти ідуть із домівок, шукаючи вирішення своїх проблем на вулиці. У значної кількості таких дітей фактично немає таких сімей, тому що їх батьки п’ють, жебракують, або перебувають у місцях позбавлення волі. Інші діти виходять на вулицю через бідністьсімей, перенаселення житла, експлуатацію та різні види насилля, фізичного, сексуального, психічного в тому числі.

Подолання негативних явищ дитячої бездоглядності та безпритульності краще проводити у вигляді профілактичних заходів серед яких:

 • Виявлення неблагополучних сімей та сприяння забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в них;
 • Виявлення дітей, що залишились без опіки батьків внаслідок смерті родичів, виїзду батьків за кордон, тощо;
 • Створення умов для соціальної та психологічної реабілітації кризових родин з метою подолання кризової ситуації в середині сім’ї;
 • Здійснення контролю за відвідуванням дітьми з кризових родин навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл;
 • Створення умов для професійного спрямування дітей та підготовка їх до самостійного життя.

Метою є попередження появи дітей вулиці та соціально незахищених дітей шляхомвпровадження системного підходу до вирішення проблем кризових родин

Завдання

 • Виявлення дітей вулиці, дітей, що залишились без опіки батьків внаслідоксмерті родичів, виїзду батьків за кордон та дітей із неблагополучних сімей та забезпечення соціального супроводу дітей та їх родин шляхом надання комплексу адресних соціальних послуг та сприяння забезпечення захисту прав дітей;
 • Діяльність направлена на повернення дітей вулиці в сім’ю ( пере направлення їх у притулок для неповнолітніх, розшук батьків, допомога у поверненні в родину);
 • Створення умов для соціальної та психологічної реабілітації кризових родин з метою подолання кризової ситуації в середині сім’ї;
 • Здійснення контролю за відвідуванням дітьми з кризових родин навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл;
 • Залучення дітей вулиці та дітей з кризових родин до участі у літніх оздоровчих таборах.
 • Налагодження співпраці з службою у справах неповнолітніх Івано-Франківської міської ради .

 

Центр дозвілля та соціальної реабілітації для неповносправної молоді

Постійно перебуваючи вдома, люди з особливими потребами, стають важкою ношею для родичів та близьких. Одночасно вони самі потерпають від такого перебування в замкнутому середовищі. Частина людей з особливими потребами, які перестали за віком відвідувати заклади освіти, в домашніх умовах дуже скоро деградують і втрачають навіть ті мізерні навики які вони здобули у спецшколах. Для покращення їхніх навичок потрібно постійна підтримка спеціалістів.

Люди з розумовою відсталістю, вийшовши зі шкільного віку, багато в чому й далі потребують постійної опіки. Це дорослі люди, їм потрібна зайнятість, робота, спілкування з іншими людьми, відчуття потрібності, які можна задовольнити лише працевлаштувавши їх чи зайнявши іншою діяльністю. На даний момент держава пропонує лише один варіант – поміщення в інтернатний заклад, як правило – старечий будинок для "психохроніків". Цим самим ніби визнається, що життя людини на цьому закінчилося. Програми в цих закладах часто взагалі не передбачають жодної діяльності. Та й якщо особа попередньо утримувалась в іншому інтернатному закладі, вона, природно, й не мала змоги навчитись якогось заняття чи тим більше професії.

Для надання сенсу життя дорослій людині, треба, щоб ще в дитинстві були закладені певні гігієнічні, побутові, допрофесійні, трудові навички, навички безпеки, а також рекреаційні вміння, звички до спорту та розваг, вміння та потреба продуктивно спілкуватись, будувати стосунки, певна відповідальність, цікавість до життя, тощо. Якщо котрогось із цих компонентів бракує, слід далі розвивати їх у вже дорослих людей.

Ще інший спосіб – організація спеціальних майстерень та денних програм, де дорослі , які потребують значного догляду, беруть участь у діяльності разом з іншими розумово відсталими людьми під наглядом та з допомогою асистентів, соціальних працівників, майстрів зі спеціальною освітою, менеджерів. Важливим елементом цієї діяльності може і повинна бути художня, народна та прикладна творчість.

Такі програми повинні мати супутню систему підтримуючих терапевтичних і реабілітаційних послуг, медичної і психологічної допомоги. Крім трудової діяльності, цим особам слід допомагати організовувати свята, відвідування об’єктів соціальної інфраструктури, концерти, екскурсії, виїзди на природу, табори. Особливим елементом є рекреаційний спорт, активний відпочинок та зокрема, спеціальні олімпійські ігри.

Цивілізоване суспільство зобов’язане дбати про проблеми людей з обмеженнями, створювати умови за яких люди, які мають особливість можуть почувати себе повноцінними членами цього суспільства.

Мета: Допомога молодим людям з розумовою неповносправністю скерована на подолання важкого недугу, допомога у набутті навиків для соціальної адаптації у суспільстві шляхом створення умов для професійного навчання та створення професійних майстерень.

Завдання проекту

 • поширення інформації про можливості залучення дітей, молоді з вадами фізичною та розумового розвитку до реабілітаційних, навчальних програм, трудової діяльності, отримання соціальних послуг і т.п
 • сприяти асистованому працевлаштуванню та створенню робочих місць для розумово неповносправної молоді шляхом налагодження роботи професійної майстерні на базі БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» для людей з психічними розладами, до яких віднесено розумову відсталість, якщо такі люди є достатньо самостійними;
 • проведення виставки робіт, виконаних руками неповносправної молоді та волонтерів, організація аукціонів;
 • сприяти оволодінню професією розумово неповносправної молоді;
 • заохочувати створення модельних рекреаційних програм, проведення таборів, екскурсій, фестивалів;
 • організувати та проводити розважально-пізнавальних акції з метою інтеграції неповноправних дітей у коло своїх однолітків;
 • організація проведення інформаційної роботи (семінарів-тренінгів. презентацій) серед студентської молоді з метою подолання стереотипного мислення щодо неповноправних осіб та залучення їх до волонтерської роботи з людьми з особливими погребами;
 • створення позитивного іміджу неповноправних осіб шляхом залучення засобів масової інформації до висвітлення даної проблематики (проведення серії радіо-передач, видання інформаційної брошури і .тп.).

Соціально - психологічна реабілітація розумово –неповносправної молоді в БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»проводиться за напрямами:

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПРОГРАМА.

Ця програма включає:

 • фізичну реабілітацію,
 • заняттєву терапію, рекреаційні ігри,
 • розвиток вмінь, необхідних у щоденному житті (приготування їжі, прибирання, прання та прасування, планування робочого дня, організація закупок продуктів додому)

Фахівці працюють з дітьми над розвитком рухових функцій, дрібною моторикою, координацією, навчають дітей користуватися візком, ходулями, паличками. Значна увага приділяється.

ВІДДІЛЕННЯ РОЗВИТКУ

Команда фахівців здійснює діагностику розвитку дитини, ранню реабілітацію, інформаційну підтримку та психологічну допомогу родині.

МАЙСТЕРНІ КЛУБУ АКТИВНОЇ МОЛОДІ забезпечують соціалізацію неповносправних молодих людей: в групі однолітків вони займаються мистецькою діяльністю та виготовленням різноманітної продукції.

На базі БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» планується організувати 4 професійні майстерні, зокрема:

 • Майстерня по виготовленню виробів з лози та соломки, очерету;
 • Майстерні по виготовленню виробів з паперу ( відкритки, ялинкові прикраси, подарункові упаковки, конверти
 • Майстерня по виготовленню  виробів з ниток ( в’язання, вишивка, гачкування, макраме)
 • Майстерні по виготовленню жіночих прикрас.
 • Компютерний клас – для опанування навиків оператора комп’ютерного набору

 

Соціальна робота з дітьми трудових мігранітв

У сучасній Україні бездоглядні діти стали значною соціальною проблемою. Протягом останніх десяти років, коли країна зіткнулась із стрімкою економічною кризою та зміною цінностей, кількість бездоглядних та занедбаних дітей та молоді значно збільшилось. Одна із головних причин дитячої бездоглядності є міграції українських громадян у західноєвропейські країни у пошуках працевлаштування. У таких випадках, коли один або обоє батьків виїхали закордон, діти залишаються під опікою інших родичів, сусідів або опікунів, а в короткий час опиняються на вулиці. Дуже часто опіка престарілих бабів та дідів, сусідів або знайомих не є достатня. Батьки, які мали б мати вплив на дітей, відсутні, а їхні діти не є досить свідомі, щоб належно вчитися та працювати. Діти не відчувають контролю, пропускають навчання у школі, стають постійними клієнтами комп’ютерних клубів, нічних клубів, починають палити та вживати наркотичні засоби, алкоголь, підпадають під вплив вуличних банд, торговців наркотиками. Проблема наркотиків є важлива, оскільки деякі діти мають у своєму розпорядженні гроші, які їм надсилають батьки з-за кордону.

В той самий час є такі випадки, коли батьки зникають за кордоном і діти опиняються без жодних засобів до існування, більше того, вони навіть не мають офіційного статусу сироти або напівсироти. В будь якому випадку діти та молодь поступово відмежовуються від суспільства, вони не бачать перспектив для себе та не мають мотивації застосувати зусилля для того, щоб стати повноцінними членами суспільства. Будучи довший час без батьківської опіки діти та молодь мають недостатньо відповідної компетенції, щоб закінчити навчання та працювати по якійсь спеціальності у майбутньому.

Мета: підтримати соціальну реінтеграцію та покращити соціальну безпеку дітей, чиї батьки робочі мігранти.

Завдання:

- Заохочення дітей до пошуку їхніх життєвих перспектив, розвиток необхідних позитивних якостей (старанність, терпеливість, цілеспрямованість, впевненість у собі, толерантність) та деяких трудових навичок. Це допоможе їм жити самостійно, вчитись у школі, профорієтованих навчальних закладах, працювати та заробляти самостійно на своє життя.

- Забезпечення можливості персонального розвитку та навчання деяких дітей, що вестиме до соціальної реінтеграції дітей.

- Допомога у поверненні дітей до нормального способу життя за допомогою різноманітних послуг реабілітаційних центрів;

- Лобіювання інтересів дітей у складних життєвих умовах;

- Налагодження ефективних робочих взаємовідносин зі школами та іншими державними інституціями для дітей та молоді

- Сприяння тому, щоб громадянське суспільство стало більш обізнане у потребах вразливих груп суспільства.

Через пропозицію цікавого та корисного дозвілля та спільних заходів, через педагогічні та психологічні методики праці з групами та окремими клієнтами, ми маємо на меті навчати дітей та молодь бути більш відповідальними за своє життя, здоров’я, освіту, майбутнє. Ми очікуємо, що діти будуть розвивати необхідні соціальні компетенції та якості такі як старанність, працьовитість, цілеспрямованість, толерантність, відповідальність за власні вчинки.