payday

Statistics

We have 5 guests online
Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)
Про нас Print
Monday, 16 March 2009 15:16
There are no translations available.

“... Прийдіть благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину Царство, що приготоване вам від сотворення світу. Бо я голодував, - і ви Мені дали їсти, мав спрагу, і ви Мене напоїли, чужинцем був, - і ви прийняли Мене, нагий, - і ви Мене одягли, хворий, - і ви навідались до Мене ...”карітасДовгі роки греко-католицька церква була гнана жорстоким комуністичним режимом, тяжких поневірянь зазнавали її служителі та вірні. І тільки із здобуттям незалежності настав час ширше розорювати ниву, сіяти зерна віри і правди, щоб пожинати щораз вагоміший урожай. Нажаль, здобувши незалежність, ми також у спадок від комуністичного режиму отримали глибоку економічну кризу, повну відсутність якнайменшого соціального захисту малозабезпечених верств населення - пенсіонерів, інвалідів, дітей - сиріт, безробітних, число яких неупинно зростало. Тому виникала потреба у створенні допомогових служб, які б в тісній співпраці з органами місцевого самоврядування виявляли потребуючих та направляли їм руку допомоги. Адже за словами Святішого Отця Івана Павла ІІ «…всюди, де зустрічаються людське страждання - чи то індивідуальне, чи то соціальне, - там має відчуватися ваша присутність, день у день, щоб допомогти тим, кого це стосується, піднести до висоти свого завдання, допомогти місцевим церквам відчути потреби тих, хто страждає, і виховувати в інших християн справжнє милосердя...”
Саме для виконання вище перелічених завдань в 1992 році з благословення Єпископа - Ординарія Івано-Франківської єпархії Софрона Дмитерка була заснована християнсько – католицька організація «Любов і Милосердя». 12 листопада 2001р. рішенням Загальних зборів християнсько – католицька організація «Любов і Милосердя» була пере іменована в БФ „Карітас – Івано-Франківськ УГКЦ”.

карітас Івано-ФранківськПредметом діяльності Фонду є безкорислива діяльність, спрямована на надання матеріальної та фінансової допомоги, а також безоплатних послуг особам, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних , релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, мови або інших ознак, які потребують соціальної та іншої допомоги й захисту, що сприяє духовному та моральному відродженню людей .

Здійснюючи благодійну діяльність, Фонд намагається осягнути наступні цілі:
- поліпшення соціально-економічного становища потребуючих в Україні ;
- сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, дітей та інших осіб, які потребують піклування;
- сприяння духовному відродженню громадян України.
Завданнями Фонду є:
- підтримка реалізації міжнародних і національних програм і проектів з метою виконання статутних завдань;
- координація моральної та матеріальної допомоги, соціальних, культурних, оздоровчих ініціатив;
- надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, багатодітним сім'ям, вагітним жінкам, дітям-сиротам, особам похилого віку, інвалідам і всім знедоленим, які мають потребу в цій допомозі;
- підтримка розвитку охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, науки, культури;
- сприяння захисту і охороні навколишнього природного середовища і тваринного світу;
- сприяння забезпеченню хворих, інвалідів і одиноких людей похилого віку медикаментами і товарами першої необхідності;
- надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, а також жертвам репресій, біженцям;
- сприяння державним службам соціального захисту населення щодо пом'якшення наслідків безробіття;
- сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;
- популяризація благодійної діяльності та імені Карітасу в Україні;
- ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших благодійних організацій, як Карітас, так і інших, надання допомоги у їх створенні.


 
All rights reserved Caritas Church © 2009 Ivano-Frankivsk
Technical Support: © Company IT Expert